Geachte gasten,


Met veel verdriet en tot onze spijt informeren wij u via deze weg dat wij noodgedwongen hebben moeten besluiten om de activiteiten van ons kartcenter en het steakhoes met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Aanleiding hiervoor is dat wij, ondanks alle inzet en energie die wij de afgelopen jaren vanaf het moment dat wij zijn begonnen in Enschede hebben gegeven, niet in staat zijn gebleken om het kartcenter zoveel leven in te blazen dat er voldoende basis is ontstaan voor een gezond renderende onderneming. Er is wel degelijk groei gerealiseerd over de afgelopen jaren in zowel bezoekersaantallen als omzet, maar niet voldoende om een gezond rendement te creëren.
Ondanks vele pogingen vanaf onze kant om een substantieel huurkorting te verkrijgen, heeft de verhuurder helaas geen belangrijke tegemoetkoming kunnen en willen doen in de huurkosten, waardoor het niet langer verantwoord is om de zaak open te houden.
Wij kunnen niet anders dan op dit moment besluiten te stoppen, om de negatieve rendementen tot een halt te roepen en eventuele financiële schade bij belanghebbenden zo beperkt als mogelijk te houden.
Alle partijen en feestjes die al gereserveerd stonden zullen dus helaas niet meer doorgaan. Wij begrijpen dat dit voor de betrokkenen vervelend is en excuseren ons voor het ontstane ongemak.
Rest ons niets anders dan iedereen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Erik en Mathilde Kootstra